Příběhy z praxe

Mám dlouholeté zkušenosti s facilitací skupinových setkání, na kterých se připravují nové projekty, strategie, kampaně nebo se řeší konflikty a nové organizační výzvy. Pracuji pro města a obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce i neformální skupiny.

Zde chci sdílet jak to, co jsem se při facilitacích naučil, tak obecnější reflexi mé facilitační a psychoterapeutické práce. Samozřejmě vždy s ohledem na citlivé údaje klientů.