Nabízím vám facilitaci, která míří k podstatnému.

Nabízím vám terapeutické konzultace, jako cestu péče o duši.

kruhy-homepage

Ať už jde o facilitaci skupiny nebo terapeutické konzultace, hledání cíle vnímám jako neustálé kroužení, jemné osahávání toho, co je přítomno a co se chce ukázat. Jde o prošlapávání již tušené cesty, hledání obrazů a slov, která sednou, obrušování krystalu, neustále vracení se ke klíčovému příběhu nás samotných i toho, čeho jsme součástí. Cíl je skrytý v počátku a my se k němu vracíme.

podpis-Martin

Přečtěte si na mém blogu

Švejk v krizi

svejk_zodiac_cut

S astro-psychologem Petrem Lisým jsme si povídali o současné době, o našem státě a podobě českého ateismu a spirituality. Jsme národem Husa, Komenského, Masaryka, Havla? Jak náš vztah k Jungově transcendentní funkci, spiritualitě, určuje podobu našeho veřejného života?

Aktivní naděje pro dnešní svět

aktivni_s_miluskou_MARTIN

Aktivní naděje není vírou, že to dobře dopadne. Není vírou v nějaké nejasné lepší příští. Je to naděje opřená o spojení se Zemí a spojení s vnitřní skutečností každého z nás, která je jen zdánlivě skryta v našem pomíjivém těle.

Konflikt, bolest, konspirace

IMG_20210213_080208

V poslední době ve společnosti zesilují konflikty a s tím spojené bolesti. Stejně intenzivně se objevují spasitelé, vykladači, zkrátka ti, kdo vědí, kdo za to může a co dělat. Ten text je jen takovým nakousnutím, cítím, že je to téma hluboké jak sama naše současná bezmoc. Je to psáno trochu jako abeceda psychosomatiky (vycházející z pohledu procesově orientované práce), takže možná bude pokračování.