Hranice environmentálního aktivismu

V Sedmé generaci z října 2023 jsem odpovídal na anketu týkající se environmentálního aktivismu:

Tváří v tvář těm záplavám a požárům utrpení, které nám, ale zatím zejména občanům chudého jihu nejen klimatická krize už přináší a stále více přinášet bude, se mi skoro obtížně vyplňuje přihrádka „škodlivý aktivismus“. Pokud tedy nevychází pouze z nějakých sebestředných, mocichtivých nebo primárně a primitivně agresivních impulsů. Co za činy a ohmatávání a zkoušení funkčního lídrovství ve světě nefunkčních úmluv, dohod, strategií, rozpočtů, států, prezidentů, generálních tajemníků a institucí lze definovat jako „škodlivé“? Přes výše řečené se mi ale zdá, že ta hranice nemůže vést jinudy než nitrem každého z nás. Jedině tam se rodí konkrétní impulsy ke konkrétním činům. Jedině tam se rozhoduje mezi Hitlerem a Gándhím, Husákem a Palachem. V nitru našeho rodičovství se rodí podoba strachu o naše děti a adekvátní způsob ochrany, který zvolíme. Učíme se lídrovství v prostoru mezi extrémy, ve kterých pokládáme své životy za jiné nebo musíme unést nevyléčitelné nemoci našich potomků.

Celou anketu si můžete přečíst zde: anketa: Sedmá generace