In Oikos Veritas

Domov je něco, co nosíme v sobě, čím vytváříme bezpečí a krásu svého nejbližšího okolí. Domov je způsob jak pečujeme o svět. Domov je způsob, jak být připraven na příchod toho, co na první pohled domovem není, co může být Cizincem, neznámou silou, která k nám dnes a denně, ve dne i v noci vstupuje. Zvána, či nezvána. Domov může být nedobytnou pevností i místem nečekaných setkání s Hosty.

Měl jsem další možnost mluvit v magazínu Balanc rádia Wave. Tématem byl domov a to, jak nám COVID naznačil jeho hodnotu.

Rozhovor si můžete poslechnout zde